TURNIEJ WOŚP – ZGŁOSZENIA DRUŻYN

REGULAMIN
OTWARTEGO TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
WOŚP 2024
Koźmin Wlkp., 28 stycznia 202
4r

I. Cel:
– popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku MiG Koźmin Wlkp.
– halowa piłka nożna jako aktywna forma wypoczynku
– wyłonienie najlepszej drużyny
– wsparcie WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2024

II. Termin i miejsce:
– zawody zostaną rozegrane w dn. 28 stycznia 2024r godz. 9:00 (szczegółowy godzinowy program zawodów zostanie ustalony po terminie zgłoszenia drużyn), w hali sportowej przy ZSP w Koźminie Wlkp., ul. Strzelecka

III. Uczestnictwo:
– w trakcie trwania zawodów każdy uczestnik musi posiadać przy sobie dokument tożsamości
– w zawodach prawo startu mają zawodnicy urodzeni w 2008 r i starsi- drużyny składają się maksymalnie z 10 zawodników (5 grających + 5 rezerwowych)
– drużyny występują w jednolitych strojach oraz obuwiu sportowym.
ZAKAZ GRY W ŚNIEGÓWKACH !!!
– warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie drużyny wraz z podaniem imiennej listy zawodników w terminie do 22 stycznia 2024 r w GOS-ie
tel. 535-010-160 oraz wpłata wpisowego do rozgrywek w wysokości 200 zł. od drużyny. Wpisowe należy wpłacić w GOS w Koźminie Wlkp. ul. Floriańska 21;
w terminie do 22.01.2024r. Środki zebrane podczas turnieju zostaną przekazane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 2024.
W ramach wpisowego organizator zapewnia napoje chłodzące.

IV. System rozgrywek:
– grupowy, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
– zgodnie z przepisami PZPN; szczegółowe zasady rozgrywek zostaną podane w dniu zawodów

V. Organizatorzy:
– Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
– Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
– ZHP Koźmin Wlkp.
VI. Nagrody :
– za zajęcie miejsc I – III zostaną przyznane puchary
– organizator może przyznać dodatkowe nagrody

VII. Uwagi końcowe:
– ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
– zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać aktualne badania lekarskie
– organizator nie odpowiada za ewentualne szkody oraz kontuzje zawodników