FAQ

Odpowiedzi na częste pytania.

Q? Jak zapisać dziecko do Szkółki?

A. Aby zapisać dziecko należy skontaktować się telefonicznie – 62 721 09 17 lub email – szkolka.gos@kozminwlkp.pl, bądź osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp., ul. Floriańska 21

Q? W jakim wieku musi być dziecko aby zapisać je do Szkółki?

A. Wiek od 3 do 19 lat.

Q? Do kiedy należy zapłacić składkę?

A. Płatności zawsze dokonywane są do 10 dnia za dany miesiąc.

Q? Jak często odbywają się zajęcia i ile trwają?

A. Treningi odbywają się co dwa razy w tygodniu i trwają po 90 minut (60 minut – grupa przedszkolna).

Q? Czy trzeba informować o rezygnacji z uczestnictwa w treningach?

A. Tak, rezygnacja musi być pisemna. Miesięczne wypowiedzenie umowy na uczestnictwo dziecka w zajęciach Szkółki Piłkarskiej należy złożyć w biurze Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim, ul. Floriańska 21. Brak złożenia pisemnej rezygnacji z zajęć jest traktowany jako deklaracja uczestnictwa w zajęciach Szkółki Piłkarskiej GOS nawet przy braku obecności dziecka w zajęciach i podlega obowiązkowi kontynuacji opłat. (PATRZ NOWA UMOWA!)
W przypadku braku powiadomienia i wypisania (rozliczenia i zdania sprzętu) dziecko będzie traktowane jako uczestnik zajęć za co będzie pobierana opłata !!!! Przez ograniczoną ilość miejsc w grupach niewypisane dziecko blokuje miejsca dla innych chętnych zawodników!

Q? Gdzie odbywają się treningi?

A. Zajęcia odbywają się na stadionie miejskim przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp. W okresie zimowym na salach sportowych przy Szkołach w Gminie Koźmin Wlkp.

Q? Co dziecko powinno mieć ze sobą na treningu i jak powinno być ubrane?

A. Zawodnicy otrzymują sprzęt sportowy, w którym powinni uczestniczyć w treningach, meczach ligowych:

  • WYJAZDY – dres reprezentacyjny + koszulka,
  • TRENINGI, MECZE – strój i dres treningowy.

Zawodnik powinien również posiadać ochraniacze.
Dziecko powinno posiadać ze sobą niegazowaną ! wodę mineralna.

Q? W jakim terminie odbywają się treningi?

A. Zajęcia odbywają się od stycznia do czerwca, w lipcu zajęcia są wstrzymane oraz od sierpnia do grudnia –  w grudniu jest przerwa świąteczna.

Q? Jakie obowiązki ma opiekun?

A.

  • Przyprowadzania dziecka na zajęcia treningowe  10 minut przed ich rozpoczęciem;
  • Uprzedzania trenera o nieobecności dziecka na zajęciach, z wyjątkiem sytuacji nagłych;
  • W czasie meczów piłkarskich rodzice dzieci zachowują się kulturalnie i nie komentują głośno decyzji arbitrów.
  • Rodzice w obecności dzieci i innych rodziców nie podważają decyzji trenerów. Ewentualne problemy rodzice zgłaszają indywidualnie trenerowi lub Organizatorowi
  • Rodzice poinformują trenera o każdorazowej nieobecności na treningu