O szkółce

O Szkółce Piłkarskiej GOS

Szkółka Piłkarska GOS powstała w 2012 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnej grupy dzieci i młodzieży dzielącej wspólną pasję do gry w piłkę nożną. Od początku działalności podstawowym celem szkółki jest organizowanie zajęć sportowych oraz zapewnienie chłopcom i dziewczętom możliwości rozwoju swoich zdolności i umiejętności piłkarskich.

Dynamiczny rozwój Szkółki spowodował, że w chwili obecnej pod szyldem GOS-u trenuje i rozwija się ponad 250 zawodników w dziewięciu grupach wiekowych. Młodzi adepci piłki nożnej pielęgnują swoją pasję pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej.

Każdy z trenerów oprócz odpowiednich kwalifikacji posiada również zestaw cech, zdolności i umiejętności do prowadzenia zajęć na poziomie piłki nożnej dziecięcej i młodzieżowej.

Naszą ideą jest szkolenie dzieci i młodzieży zachowując indywidualne podejście do każdego młodego piłkarza.