KOŹMIŃSKA LIGA KRĘGLARSKA 2024

REGULAMIN – KOŹMIŃSKA LIGA KRĘGLARSKA 2024


1.Cel rozgrywek:
– propagowanie czynnego uprawiania sportu i rekreacji wśród mieszkańców MiG Koźmin Wlkp.

2.Organizator rozgrywek:
– Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim

3.Termin i miejsce rozgrywek:
– rozgrywki odbywać się będą w następujących terminach:
* 13 marca 2024 – godz. 18:00
* 27 marca 2024 – godz. 18:00
* 10 kwietnia 2024 – godz. 18:00
* 24 kwietnia 2024 – godz. 18:00
– gramy na kręgielni w Hotelu Kosma ul. Klasztorna 70, Koźmin Wlkp.

4.Udział drużyn:
– w lidze udział mogą wziąć mieszkańcy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
– drużyny zgłaszają się do 4.03.2024 r. telefonicznie 535-010-160, lub osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp. ul. Floriańska 21
– w lidze startować mogą zawodnicy pełnoletni
– drużyna liczy dwie osoby + jedna osoba rezerwowa
– drużyny mogą być męskie, żeńskie lub mieszane,

5.Opłaty:
– wpisowe to jednorazowa wpłata 60 zł od osoby, płatne do 4.03.2024 w biurze Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp. ul. Floriańska 21

6.System rozgrywek:
– zawody rozgrywane będą w formie czterech kolejek
– prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa oraz indywidualna
– w każdej kolejce zawodnik oddaje 10 rzutów
– w danej kolejce drużyna liczy 2 osoby, do wyniku łącznego drużyny zaliczane są punkty zdobyte w 10 rzutach każdego z zawodników
– drużyna w danej kolejce może wystawić dowolnych zawodników ze swojego składu,
– każda kolejka zostanie podsumowana, zostaną przyznane tzw. duże punkty

a) indywidualnie według klucza:
1 miejsce: 20 pkt.
2 miejsce: 19 pkt.
3 miejsce: 18 pkt.
4 miejsce: 17 pkt.
5 miejsce: 16 pkt.
6 miejsce: 15 pkt.
7 miejsce: 14 pkt. .
8 miejsce: 13 pkt.
9 miejsce: 12 pkt.
10 miejsce: 11 pkt.
11 miejsce: 10 pkt.
12 miejsce: 9 pkt.
13 miejsce: 8 pkt.
14 miejsce: 7 pkt.
15 miejsce: 6 pkt.
16 miejsce: 5 pkt.
17 miejsce: 4 pkt.
18 miejsce: 3 pkt.
19 miejsce: 2 pkt.
20 miejsce: 1 pkt.

b) drużynowo według klucza:
1 miejsce: 10 pkt.
2 miejsce: 9 pkt.
3 miejsce: 8 pkt.
4 miejsce: 7 pkt.
5 miejsce: 6 pkt.
6 miejsce: 5 pkt.
7 miejsce: 4 pkt.
8 miejsce: 3 pkt.
9 miejsce: 2 pkt.
10 miejsce: 1 pkt.
– do końcowej klasyfikacji drużynowej liczone będą duże punkty zdobyte we wszystkich 4 kolejkach
– do klasyfikacji indywidualnej liczone będą duże punkty zdobyte we wszystkich 4 kolejkach

7.Wyniki:
– publikacja na stronie www.gos.kozminwlkp.pl , na Facebooku i tablicy informacyjnej na kręgielni.

8.Strój:
– na kręgielni obowiązuje zmienne, czyste obuwie sportowe i strój sportowy.

9.Nagrody:
– organizator przewiduje puchary dla wszystkich drużyn oraz w klasyfikacji indywidualnej
– oficjalne zakończenie ligi podczas ostatniej kolejki planowanej 24 kwietnia 2024

10.Sprawy sporne rozstrzyga organizator oraz sędzia główny.