XVI Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej Zakładów Pracy – 10.02.2024 – zgłoszenia drużyn

XVI Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej
Zakładów Pracy
Koźmin Wlkp. , 10.02.2024

REGULAMIN

1. Cel:
– popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku
– halowa piłka nożna jako aktywna forma wypoczynku
– wyłonienie najlepszej drużyny

2.Termin i miejsce:
– zawody zostaną rozegrane w dn. 10.02.2024 o godzinie 9:00 w sali sportowej przy ZSP
w Koźminie Wielkopolskim ul. Strzelecka

3.Uczestnictwo:
– w trakcie trwania zawodów każdy uczestnik musi posiadać przy sobie dokument tożsamości
– w zawodach prawo startu mają zawodnicy urodzeni w 2008 i starsi bez względu na przynależność klubową,
– drużyny grają pod nazwami firm/zakładów pracy, jednak kadry nie muszą stanowić pracownicy
– drużyny składają się maksymalnie z 10 zawodników ( 5 grających + 5 rezerwowych)
– drużyny występują w jednolitych strojach oraz obuwiu sportowym o jasnym spodzie
– warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie drużyny w terminie do 2.02.2024
w GOS-ie tel. 535-010-160 oraz wpłata wpisowego do rozgrywek w wysokości 200zł od drużyny.
( w ramach wpisowego organizator zapewnia napoje)
– ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

4. System rozgrywek:
– grupowy w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
– zgodnie z przepisami PZPN; szczegółowe zasady rozgrywek zostaną podane w dniu zawodów

5.Przepisy gry:
– boisko o sztucznej nawierzchni o wymiarach boiska do piłki ręcznej
– bramka o wymiarach 2 x 3m., pole bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m
– piłka halowa o obwodzie nie mniejszym niż 62 cm i nie większym niż 64 cm
– jednocześnie na placu gry przebywa 5 zawodników (4+bramkarz)
– obuwie piłkarskie o jasnej podeszwie (dotyczy również kierowników drużyn)
– rzut od bramki wykonywany jest ręką na całym boisku; piłka jest w grze kiedy całym obwodem opuści pole bramkowe; bramkarz może zdobyć bramkę z rzutu ręką (bezpośrednio z rzutu od bramki) gdy piłka jest w grze – nie dotyczy autu bramkowego,
– rzut z autu wykonywany jest nogą z linii bocznej boiska lub za linii bocznej miejsca gdzie piłka opuściła plac gry (jeśli piłka dotknie sufitu lub innej części wyposażenia sali, grę wznawia się z linii bocznej z miejsca położonego najbliżej tego zdarzenia)
– gra bez „spalonego”
– zmiany odbywają się systemem hokejowym w strefie zmian (strefy zmian mają ok 3 m długości
i są oznaczone liniami prostopadłymi do linii bocznych boiskach);w przypadku złej zmiany rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej
– podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości min 3 m od piłki
– rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m od bramki
– przedłużony rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m od bramki – gdy drużyna przeciwna dopuści się sześciu przewinień w jednej połowie meczu. Każde następne przewinienie będzie również karane rzutem karnym przedłużonym. Przewinienia ulegają kasacji po pierwszej połowie meczu
– piłkę należy wprowadzić do gry w ciągu 4 sekund (nie dotyczy rzutu karnego)
– zakaz gry wślizgiem
– w przypadku równej liczby punktów w tabeli o kolejności decyduje:
a. wynik bezpośredniego spotkania,
b. lepsza różnica bramek,
c .większa liczba zdobytych bramek

6.
W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci:
* napomnień (żółte kartki) zawodnika w aspekcie kary indywidualnej sprowadza się do kary minutowej dla zawodnika – długość kary 2 minuty. Po upływie kary (2 minut) drużyna uzupełnia skład.
* wykluczeń (czerwona kartka) zawodnika w aspekcie kary indywidualnej sprowadza się do kary minutowej – długość kary 4 minut. Po upływie kary (4 minut) drużyna uzupełnia skład innym zawodnikiem. Zawodnik ukarany wykluczeniem jest automatycznie wykluczony z gry w najbliższym spotkaniu swojej drużyny (nie dotyczy wykluczenia za dwie żółte kartki). Zawodnik wykluczony z gry musi udać się do szatni bezpośrednio po otrzymaniu kary.
* wykluczenie za dwie żółte kartki – w przypadku napomnienia tego samego zawodnika drugą żółtą kartką (w konsekwencji czerwona kartka) drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty. Zawodnik ukarany wykluczeniem za dwie żółte kartki musi udać się do szatni bezpośrednio po otrzymaniu kary, zawodnik ten może zagrać w kolejnym spotkaniu swojej drużyny.
Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziów prowadzących zawody.

7.Organizatorzy:
– Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
– Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

8. Nagrody:
– za zajęcie miejsc I-III zostaną przyznane puchary, medale
– organizator może przyznać dodatkowe nagrody

9. Uwagi końcowe:
– ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora