Turniej Halowej Piłki Nożnej – OLDBOYS – zgłoszenia

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOY
Koźmin Wlkp.
23.03.2024

– REGULAMIN –

1. Cel:
– popularyzacja piłki nożnej w środowisku
– piłka nożna jako aktywna forma wypoczynku
– wyłonienie najlepszej drużyny

2.Termin i miejsce:
– zawody zostaną rozegrane w sobotę 23 marca 2024r o godzinie 9:00, hala sportowa w Koźminie Wielkopolskim, ul. Strzelecka

3.Uczestnictwo:
– kadrę drużyny stanowić mogą zawodnicy urodzeni w roku 1989 i starsi,
– w trakcie trwania zawodów każdy uczestnik musi posiadać przy sobie dokument tożsamości
– drużyny składają się maksymalnie z 10 zawodników (4 grających w polu + bramkarz + 5 rezerwowych)
– drużyny występują w jednolitych strojach oraz obuwiu sportowym/halowym
– warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie drużyn w terminie do 15 marca 2024 w GOS, oraz wpłata wpisowego do rozgrywek w wysokości 200 zł. od drużyny. Wpisowe należy wpłacić
w GOS Koźmin Wlkp., ul. Floriańska 21
– w ramach wpisowego organizator zapewnia napoje chłodzące
– o przyjęciu do rozgrywek decyduje dopełnienie formalności: wpłata wpisowego i zwrot uzupełnionej listy zgłoszeniowej w terminie do 15marca 2024r.

4. System rozgrywek:
– grupowy w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
– zgodnie z przepisami PZPN; szczegółowe zasady rozgrywek zostaną podane w dniu zawodów

5.Organizatorzy:
– Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim
– Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

6. Nagrody:
– za zajęcie miejsc I-III zostaną przyznane puchary, medale
– organizator może przyznać dodatkowe nagrody

7. Uwagi końcowe:
– ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
– zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać aktualne badania lekarskie (brak przeciwwskazań do udziału z turnieju piłki nożnej)
– wpisanie zawodnika na listę zgłoszeniową jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody (bez zobowiązań i kompensaty) na publikację , pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych w dowolnym formacie we wszystkich mediach zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !