KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 1/46 „BIEG MAĆKA” – 8.10.2023

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY NR 1/ 46  „BIEG MAĆKA” – 08.10.2023

        ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

A.    BIEGI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE KLASY IV -VIII SP ORAZ  I-V SPP

Pakiety startowe będzie można odbierać w NOWEJ siedzibie GOS w Koźminie Wlkp.,
wejście od ul. Floriańskiej 21 z lewej strony budynku :
1) w czwartek 05.10. 2023 r. w godzinach 10:00 – 16:00,
2) w piątek 06.10.2023 w godzinach 12:00 – 18:00,
zalecane  uczniom szkół podstawowych, szczególnie mieszkańcom Koźmina Wlkp. i okolic,
3) w dniu imprezy w Sekretariacie 46 „Biegu Maćka” najpóźniej na pół godziny przed startem kategorii wiekowej, w której zgłaszający ma zamiar wystartować.
W dniu zawodów Sekretariat Biegów Dziecięco/Młodzieżowych czynny w godz. 9:00 – 11:45,
kompleks sportowy ul. Floriańska 21, pod wiatą przy „Orliku”.

UWAGA!
W trakcie odbioru numeru startowego wymagane jest dostarczenie załącznika nr 2
(oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w zawodach oraz  wyrażające zgodę na udział w zawodach)     

zał. – 2 – kliknij by pobrać                                                   
——————————————————————————————————————————

B.    BIEG  GŁÓWNY NA DYSTANSACH 5 KM i 10 KM

Pakiety startowe będzie można odbierać w NOWEJ siedzibie GOS w Koźminie Wlkp.,
wejście od ul. Floriańskiej 21 z lewej strony budynku :
1) w piątek 06.10.2023 w godzinach 12:00 – 18:00,
zalecane, szczególnie mieszkańcom Koźmina Wlkp. i okolic,
2) w dniu imprezy w Sekretariacie 46 „Biegu Maćka” najpóźniej na pół godziny przed startem na dystansie,
 na którym zgłaszający ma zamiar wystartować.
W dniu zawodów Sekretariat Biegu Głównego  będzie czynny w godz. 9:00 – 12:10,
kompleks sportowy ul. Floriańska 21, pod wiatą przy „Orliku”.

UWAGA!
Osoby niepełnoletnie startują pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego,
którą w trakcie odbioru pakietu startowego wymagane jest dostarczenie, załącznik nr 1.
Każdy zawodnik startuje na swoją odpowiedzialność, musi wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu, który otrzyma w momencie odbioru pakietu startowego.

zał. – 1 – kliknij by pobrać